Show more

อากาศโคตรร้อน อยากได้หนาวเมื่อต้นปีคืนมาเลยอ่ะ อย่างชอบ

คิดถึงบางแสน แต่เบื่อทะเลมาก555555

ช่วงนี้ติดซีรี่ย์จีนพีเรียดจัดจัด

วิธีกินมะพร้าวที่ถูกต้อง
สาธิตโดย นายคยองซู โด

เจงล้างมือนี่ใช้มั่วบ่ได้เลยนะ เมื่อวันก่อนไปตลาดกดใส่มือได้แบบเดียวผื่นขึ้นนิ้ว

ฉันร้อนค่ะ ฉันอยากปีนเสาไฟ

twitterตอนสมัยเริ่มเล่นเมื่อ10ปีที่แล้วคือ สุกรี, js100, ทักทายเช้าสายบ่ายเย็น, บ่นเรื่องgeek, anime, jap culture 😄

ร่างกายต้องการชมมหรสพ

ทำไมมดชอบขึ้นตัว หรือกุตายแล้ว งง

RT @[email protected]

(4) ที่แย่ไปกว่านั้นคือในสังคมไทยมีผู้หญิงที่กดกันเอง เมื่อมีเหตุการณ์ร้าย ๆ เกิดขึ้นก็จะมีผู้หญิงบางกลุ่มที่ออกมากล่าวโทษเหยื่อ หรือไม่ก็เปรียบเทียบกันเองว่าเธอทำตัวแบบนี้เธอไม่มีคุณค่านะ ไม่เหมือนฉันที่รักนวลสงวนตัว หรือฉันเป็นผู้หญิงลุย ๆ ไม่ใช่ผู้หญิงใส่ส้นสูงแบบเธอ เป็นต้น

🐦🔗: https://twitter.com/dearmedearyou/status/1260936795090386944
RT @[email protected]

(จบ) ปัจจุบันผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้เรียนหนังสือแล้ว สามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานต่าง ๆ มากขึ้น แต่สังคม ค่านิยม และสื่อยังกดทับความเป็นหญิงอยู่ รวมไปถึงยังมีการประเมินคุณค่าของผู้หญิงจากพฤติกรรมหรือรสนิยมต่าง ๆ ด้วย

ภาพประกอบ @[email protected]

🐦🔗: https://twitter.com/dearmedearyou/status/1260937306971574277

ต้องคิดถึงมากแน่ๆㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Show more
kpop.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!