เพื่อนที่เอกด่ากุว่าอิกะเทย จิงค่ะ ไม่เคยเถียง

เดี๋ยวนี้เกาหลียังใช้Tmoneyได้เปล่า หรือปรับมาใช้bee Cash กันหมดแล้ว ไม่อยากซื้อบัตรใหม่ แง้ง

เอิ้บบ ใช้wifiบ้านละเข้าไม่ได้

ลูกชายค่ะ เพิ่มคัมแบคโซโล่
youtu.be/gmgcRWxhmqY

เปิดพรีวันไหน กำเงินแน่นละ

ทวิตล่ม หรือเน็ตกุเน่า งง

เรียนมหาลัยเพิ่งเคยได้ใช้โปรแกรมAi
เปิดโลกมาก ได้เรียนแค่สามครั้ง ไฟนอล
อ.ให้ออกแบบโปสเตอร์แบรนด์ ให้เวลา3ชม.
ฉันขิต ฉันตาแตก นี่ก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดเลย นั่นนู่นนี่เบี้ยวไปหมด55555555

kpop ที่ไม่เน้นเต้นแต่ดังในไทยมะ ? ยกเว้น IU หรือ k-will ก็นับได้ ?

ตอนแรกเป็นช่างซ่อมรถ สักพักผันตัวเป็นแก๊งมาเฟียแว้นซซ์! อยู่ไปอยู่มา อ้าวเป็นพระเจ้าซะงั้น งองมาก

ดื้อมั้ย ถ้าไม่ดื้อก็ไม่ดุ

การศึกษาไทย ระบบโรงเรียนมีปัญหาอยู่แล้ว ทั้ง SOTUS ทั้งคุณภาพของอาจารย์ หลักสูตรที่ด้อยคุณภาพ ฯลฯ ใช้โอกาสนี้ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลไกการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบการศึกษากันเถอะครับ

สัส เรียนออนไลน์ยังมีเคารพธงชาติด้วยเหรอ
มีวิดีทัศน์บ้านนั้น ล้างสมองเด็กจัดจัด

Show more
kpop.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!